ALGEMENE VOORWAARDEN

Het is onze doelstelling om de best mogelijke service aan te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelstelling te bereiken, is het noodzakelijk om u te informeren van onze algemene voorwaarden:

1. Verbintenis tussen hypnotiseur en cliënt:
Ik verbind mij ertoe om al mijn ervaring en kennis aan te wenden om u in de juiste staat van hypnose te brengen en u een zo goed mogelijk resultaat te bezorgen. Hiertegenover verwacht ik dezelfde inzet van u, ik verwacht dat u duidelijk mijn instructies voor, tijdens én na de sessie opvolgt om een optimaal resultaat te bekomen. Of u al of niet in hypnose gaat hangt van uzelf af. Indien u mijn instructies precies opvolgt, gaat u ongetwijfeld in hypnose. Indien u de instructies niet opvolgt of u ontspant zich onvoldoende, dan wordt de sessie afgebroken en wordt u slechts 30€ aangerekend i.p.v. een volledige sessie. (dit omwille dat er geen nieuwe sessie meer gepland kan worden voor een andere cliënt.

2. Duur van de sessie.
De meeste sessies duren ongeveer 60 minuten. De prijs wordt per sessie gerekend en niet op de duur van de sessie.

3. Betaling
De betaling gebeurt na de sessie ofwel in contanten ofwel elektronisch via de bancontact/payconic app.

4. Aankoop pakketten
Alle pakketten worden volledig en in éénmaal betaald ten laatste bij aanvang van de eerste sessie. Indien de client op eigen initiatief en willekeur afzien van het verder verloop van de geboekte en betaalde sessies, is er geen recht op terugbetaling van de resteren en niet-uitgevoerde sessies.

5. Verplaatsen of annuleren van een afspraak
Wanneer u een afspraak verplaatst of annuleert ten minste 24u op voorhand is hieraan geen kost verbonden. Wanneer de termijn voor de afspraak minder is dan 24u is het voor mij moeilijk om nog een nieuwe afspraak in te boeken en wordt er een toeslag van 40€ op de sessie gerekend.
Een afspraak kan telefonisch, of via voicemail of via email geannuleerd worden.

6. Indien afwezig op eerste afspraak
Wie niet komt opdagen op de eerste afspraak zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie word dan in rekening gebracht.

7. Er worden geen medische diensten geleverd !!!
Een hypnotiseur is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist. Er wordt dus geen medisch diagnose gesteld. Er worden geen geneesmiddelen voorgeschreven. Hypnose en hypnotherapie zijn niet bedoeld als diagnose of behandeling van ziekten, maar zijn eerder bedoeld om informatie, educatie en motivatie te bieden die je zullen helpen om naar je beste potentieel te leven en je te begeleiden om effectiever te zijn in het helpen van jezelf. Bij ziekte altijd eerst een arts raadplegen. Hypnose mag nooit ter vervanging gezien worden van noodzakelijke medische zorgen.

8. Garantie
Resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen. Wij garanderen de allerbeste service gebruikmakend van de voor handen zijnde informatie en de meest geschikte hypnosetechnieken voor jouw situatie.

9. Ga je niet in hypnose
Ga je niet in hypnose, dan betekent dit waarschijnlijk dat je gewoon een slechte dag hebt. Spanning en angst kan er tijdens een eerste sessie voor zorgen dat mensen moeite hebben om zich te laten gaan. Lichamelijke- en mentale ontspanning zijn echter belangrijk voor het al dan niet in hypnose gaan. Ik voorzie tijdens de intake voldoende tijd om de client uit te leggen wat hij mag verwachten en wat ik langs de andere kant van hun verwacht.

10. Geschil
Onze resultaten zijn schitterend desondanks in geval ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden en/of resultaten, (zie punt hierboven), is er geen verhaal mogelijk. Daar het om een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur gaat. Het resultaat is dus erg afhankelijk van de instelling én motivatie van de cliënt. Wij voeren ons werk correct uit en geven de juiste instructies. Er kan enkel een goed resultaat bekomen worden als de cliënt deze instructies ook aanvaardt en opvolgt.

Zou er toch ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties en instructies weer wegnemen worden. Daar het bij Hypnose over een mentaal proces gaat, kunnen we alle gegeven informatie of wijzigingen ook weer ongedaan maken. Er kan in geen geval sprake zijn van enige schade, schadevergoeding of terugbetaling.

Deze Algemene Voorwaarden worden automatisch aanvaard bij het maken van een afspraak.